Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ

Και διαφορές απόψεων σε δύο δημοσιονομικά θέματα