Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

Έκδοση μετοχών σε ιδιώτες από την Τράπεζα Πειραιώς

Η πρόταση θα εγκριθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Απριλίου.

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Σχεδιάζει την έκδοση νέων κοινών μετοχών η  Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι του ποσού των 400 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησής της ύψους 7,3 δισ. ευρώ.

Το ποσό θα καλυφθεί από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Απριλίου.

 

 

By