Κυριακή, 12 Ιουλίου, 2020

Αιτήσεις για χιλιάδες άνεργους νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά και μόνο μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου

anergia 1

Άνεργοι νέοι ηλικίας 18 ως 24 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά και μόνο προκειμένου να γίνουν δεκτοί.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη Παρασκευή και η ιστοσελίδα http://youthguarantee.ypakp.gr θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερόμενων έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 43.200.000 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει:

-Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996

-Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράστης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρουσίας (δηλαδή από 30/52014 έως 30/9/2014).

Δικαίωμα συμμετοχής ‘έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από τις 30 /5/2014), με προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό σχέδιο Δράσης τους.

-Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Πηγή: Τα Νέα

(Visited 1 times, 1 visits today)
By