Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2020

Από πού θα προέλθουν οι 9.820 διαθέσιμοι του Σεπτεμβρίου

Στο στόχαστρο μπαίνει το προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ipaliloiΣτο γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκονται οι λίστες με τους κλάδους, τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχουν εξειδικευθεί οι θέσεις, κλάδοι ή διευθύνσεις που καταργούνται ανά υπουργείο και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος των ονομάτων που θα υπαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Στο στόχαστρο μπαίνει το προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ, πλην των 3.000 δημοτικών αστυνομικών, σε καθεστώς κινητικότητας θα εισέλθουν 1.500 εκ των διοικητικών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή τα στοιχεία έχουν ως εξής:

-Υπουργείο Παιδείας: 1.500 (μόνιμο διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ)

-Εσωτερικών:3.000 (δημοτικοί αστυνομικοί)

– Άμυνας: 500 (πολιτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)

-Υγείας: 1.500 (Νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό προσωπικό και 280 γιατροί του ΙΚΑ)

– Δημόσιας Τάξης: 500 (αδιευκρίνιστης προέλευσης)

– Εργασίας: 600 (250 από ΟΑΕΔ, 200 από ΙΚΑ, 70 από ΟΑΕΕ, 30 από ΕΤΑΑ, 30 από ΟΓΑ και 20 από κεντρικές υπηρεσίες)

– Οικονομικών: 400 (προσωπικό δευτεροβάθμιας-υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

– Πολιτισμού-Αθλητισμού: 500 (250 από διευθύνσεις Πολιτισμού, 100 από Αθλητισμού, αδιευκρίνιστο το υπόλοιπο)

– Υποδομών: 750 (μηχανικοί, διοικητικοί και άλλο προσωπικό έκτακτων αναγκών θα μετακινηθεί σε περιφέρειες)

– Αγροτικής Ανάπτυξης: 130 (ΔΕ-ΥΕ από όλες τις ειδικότητες)

– Ναυτιλίας: 50 (23 ΥΕ και 25 από ΣΧΟΠ ΓΓ Αιγαίου)

– Τουρισμού: 100 (εργαζόμενοι ΕΟΤ)

– Περιβάλλοντος: 100 (κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων)

Από το Μακεδονίας Θράκης 20 εργαζόμενοι, από το Δικαιοσύνης 50, το Ανάπτυξης 100 και το Εξωτερικών 20.

Από πού θα προέλθουν οι 9.820 διαθέσιμοι του Σεπτεμβρίου

Υπουργεία

Στόχοι Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1.500

Μόνιμο διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3.000

Δημοτικοί Αστυνομικοί

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

500

Πολιτικό προσωπικό Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΥΓΕΙΑΣ

1.500

νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊτρικό προσωπικό και 280 ιατροί του ΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

500

αδιευκρίνιστης προέλευσης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

600

250 από ΟΑΕΔ, 200 από ΙΚΑ, 70 ΟΑΕΕ, 30 ΕΤΑΑ, 30 ΟΓΑ, 20 κεντρικές υπηρεσίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

400

προσωπικό Δευτεροβάθμιας – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

500

250 από διευθύνσεις Πολιτισμού, 100 από Αθλητισμού, αδιευκρίνιστο υπόλοιπο

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ

750

Μηχανικοί, διοικητικοί και άλλο προσωπικό για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών θα μετακινηθεί στις Περιφέρειες

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

130

Δ.Ε – Υ.Ε από όλες τις ειδικότητες

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

100

μένει να εξειδικευθούν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

100

εργαζόμενοι ΕΟΤ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

100

Κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

20

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

50

23 Υ.Ε – 26 από ΣΧΟΠ Γ.Γ. Αιγαίου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

20

(Visited 1 times, 1 visits today)
By