Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2020

Αυστηροί περιορισμοί για το επίδομα ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

ergasias asfalisi

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας

ergasias asfalisi
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στα ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δικαιούνται το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ που θα χορηγεί ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης είναι το εισόδημα τους να μήν υπερβαίνει ετησίως τα 10.000 ευρώ τα δύο προηγούμενα χρόνια και το οικογενειακό τα 15.000 ευρώ. Εξυπακούεται ότι δεν μπορούν να απασχολούνται ή να λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Επίσης πρέπει να έχουν διακόψει το επάγγελμά τους 3 μήνες πρίν την καταβολή του βοήθήματος και η διακοπή αυτή να έχει γίνει μέσα στο 2012. Το επίδομα θα καταβάλλεται από 3 έως 9 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία του δικαιούχου.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά για την χορήγηση απαιτούνται:

 

1)       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.

2)       Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο ΑΦΜ συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

3)       Πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τους αλλοδαπούς

4)       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για υπηκόους τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

5)       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

6)       Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (IBAN), στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος ή πρώτος, στην περίπτωση, συνδικαιούχος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By