Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2020

1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο

Από την έκδοση εντόκων, διάρκειας 26 εβδομάδων.

euromoney

1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 4,25% στα επίπεδα της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας.

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,25%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,60 φορές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Νωρίτερα μεταδίδαμε:

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων και αξίας 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By