Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2020

Μειώθηκε η αξία συναλλαγών το 2012 στο Χρηματιστήριο

Με την κακή οικονομική συγκυρία η αξία των συναλλαγών όλο και συρρικνώνεται.

xrimatistirioΔεν έμεινε ανεπηρέαστη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το 2012, από την κακή οικονομική συγκυρία, με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται τα τελευταία τέσσερα χρόνια τόσο η ημερήσια αξία συναλλαγών όσο και οι τιμές των μετοχών, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθώντας το δικό της αρνητικό δρόμο, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αυτονομήθηκε από τις ξένες αγορές. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2012 στα 51,9 εκατ., έναντι 82,4 εκατ. του 2011 παρουσιάζοντας μείωση 37,1%. Ο συνολικός όγκος των μετοχών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012 ανήλθε σε 12,3 δισ. τεμάχια, έναντι 8,4 δισ. τεμαχίων του 2011, εμφανίζοντας αύξηση κατά 46,5%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο -6,5%. Η εκτίμηση για το 2013 προβλέπει περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By