Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 2020

Αυξήθηκαν οι προσλήψεις το α” τρίμηνο του 2013

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για την αγορά εργασίας.

dimosioi yp. inΑύξηση των νέων προσλήψεων το α” τρίμηνο κατά 7,79%, σε ετήσια βάση, κατέγραψε ο ΣΕΠΕ. Μάλιστα, οι εργοδότες επέλεξαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (αύξηση κατά 19,25%) σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές.

Επίσης, κατέγραψε μείωση των μετατροπών συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (μείωση κατά 23,37%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, προσθέτει το ΣΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2013, για πρώτη φορά από το 2010, διαπιστώνεται αύξηση των νέων προσλήψεων κατά 7,79% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αυτές ανήλθαν σε 112.843, έναντι 104.689 το αντίστοιχο διάστημα του 2012.  Παράλληλα, στις νέες προσλήψεις το ποσοστό των συμβάσεων μερικής (35,04%) και εκ περιτροπής (9,8%) απασχόλησης αντιστοιχεί στο 44,84% του συνόλου των συμβάσεων, ενώ το 55,16% αντιστοιχεί σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Για το Α’ τρίμηνο του 2013 καταγράφηκε αύξηση κατά 19,25% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ εντοπίζεται μείωση κατά 12% της εκ περιτροπής απασχόλησης και κατά 0,96% στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Το α’ τρίμηνο του 2013 μετατράπηκαν συνολικά 17.702 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας.  Ο αριθμός αυτός είναι κατά 23,37% μικρότερος σε σχέση το α’ τρίμηνο του 2012, οπότε και είχε καταγραφεί μετατροπή 23.101 συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας.

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία, οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής είναι μειωμένες κατά 10,96% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Τέλος, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν σε άλλους είδους συμβάσεις κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του έτους 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, είναι μειωμένες κατά 23,81% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, μειωμένες κατά 40,1% όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους, και αυξημένες κατά 5,42% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

By