Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 2020

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ιδιωτικές εταιρείες θα αξιολογούν τους φορείς του Δημοσίου

«Ο ιδιωτικός τομέας θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία στο υπουργείο»

dimosioi-ypalliloiΑναγκαία χαρακτηρίζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκης την παροχή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης από τον ιδιωτικό τομέα για την αξιολόγηση των φορέων του δημοσίου, απαντώντας εγγράφως σε σχετική ερώτηση της βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μ. Χρυσοβελώνη.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζητά να μην δαιμονοποιείται η υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα και ξεκαθαρίζει πως ο ανάδοχος του έργου σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσει τα στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. «Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και θα προσφέρει υπηρεσίες με βάση τις διαμορφωθείσες πολιτικές, οδηγίες και κατευθύνσεις του υπουργείου», επισημαίνει και διευκρινίζει πως η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στις οποίες μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. «Η έκταση και η πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, επιβάλλουν την ενίσχυση και υποστήριξη των ήδη υπαρχόντων ομάδων εργασίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης», σημειώνει στην απάντησή του και προσθέτει πως ο δημόσιος τομέας προκειμένου να εκσυγχρονιστεί, μπορεί να αντλεί τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα «πέρα από δαιμονοποιήσεις και αφορισμούς».

Σε ότι αφορά τον διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο αναφέρει πως το αντικείμενο του έργου με τίτλο “προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013”, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την έκτακτη, επιπρόσθετη και απολύτως αναγκαία υποστήριξη των ομάδων υλοποίησης και συντονισμού του κρίσιμου έργου του υπουργείου, στο πλαίσιο τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, η επίτευξη των οποίων θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για τη χώρα. «Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης θα συμβάλει στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, δεδομένου του ιδιαίτερα πιεστικού χρονοδιαγράμματος σχεδιασμού και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, αλλά και θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων», καταλήγει ο Κ. Μητσοτάκης.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By