Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 2020

Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες

Πτώση στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Ιανουάριο.

© FOSPHOTOS Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Πτώση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε αύξηση. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,07 εκατοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, ουσιαστικά αμετάβλητα παρέμειναν, τον Ιανουάριο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,48% και 0,47% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,59%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,81%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιανουάριο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,91%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,46%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 10,03%. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 28 μονάδες βάσης στο 7,28% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 18 μονάδες βάσης στο 6,29% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 33 μονάδες βάσης στο 6,40% για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,99%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε περαιτέρω αύξηση κατά 12 μονάδες βάσης, τον Ιανουάριο του 2013, και διαμορφώθηκε στο 5,88%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αύξηση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο παρουσίασε πτώση κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 2,86 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2013, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,57%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,53%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,20% για τα στεγαστικά δάνεια και στο 4,62% για τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ για τα επαγγελματικά δάνεια το αντίστοιχο επιτόκιο μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 5,97%.

Τον Ιανουάριο του 2013, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε στο 2,94%, ενώ το αντίστοιχο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,80%.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By