Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Νέες ρυθμίσεις για τις συναλλαγές στην Κύπρο

Στις 300.000 ευρώ το όριο μεταφοράς εντός του κυπριακού κράτους

TRAPEZAKYPROUΈνα ακόμη διάταγμα, το ένατο στη σειρά, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Βάσει του νέου διατάγματος, επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι και τριακοσίων χιλιάδες ευρώ, ανά συναλλαγή, εντός της Δημοκρατίας, από λογαριασμό ενός πιστωτικού ιδρύματος σε λογαριασμό άλλου.

Αυτό ισχύει όταν η συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. Επιτρέπεται, επίσης, η μεταφορά χρημάτων σε φοιτητές εκτός Κύπρου, μέχρι και πέντε χιλιάδων ευρώ το τρίμηνο, για έξοδα συντήρησης, αλλά το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί κατάλογο στον οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλες τις πληρωμές.

Η επιτροπή θα έχει δικαίωμα να ζητήσει κατάλογο και πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωμή. Επιπλέον, όσοι ταξιδεύουν εκτός Δημοκρατίας μπορούν να μεταφέρουν σε μετρητά δύο χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν θα μπορούν να αποσύρουν πέραν των τριακοσίων ευρώ ημερησίως, που είναι το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: offsite.com.cy

(Visited 1 times, 1 visits today)
By