Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, 2020

Ο πρώην Mr Δελτα επενδύει σε μπύρες

eza.gr
eza.gr

Του Νίκου Φιλιππίδη —

Στο μετοχικό κεφάλαιο της μικρής ζυθοποιίας ΕΖΑ εισέρχεται η Damma Holdings, επενδυτική εταιρεία του πρώην προέδρου του ΣΕΒ και παλαιού ιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα Δ. Δασκαλόπουλου, όπως ανακοίνωσε επισήμως η επιχείρηση. Σύμφωνα με την ΕΖΑ, δρομολογείται «αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με στόχο τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής.
Με αυτήν την αύξηση κεφαλαίου, η διοίκησή της σηματοδοτεί τη δέσμευσή της στην υλοποίηση μιας φιλόδοξης αλλά και ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης με βασικό όραμα τη συγκέντρωση ελληνικών brand names από τον ευρύτερο κλάδο του ζύθου, των αναψυκτικών και του εμφιαλωμένου νερού σε ένα κοινό μετοχικό σχήμα και με στόχο τη διακριτή παρουσία του στην ελληνική και στις ξένες αγορές.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΖΑ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ¤2,5 εκατ. με παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων και απευθείας κάλυψη του ποσού της αύξησης από την DAMMA HOLDINGS S.A. (επενδυτική εταιρία Δ. Δασκαλόπουλου).

Μετά την αύξηση του ΜΚ (μετοχικού κεφαλαίου) και σε συνδυασμό με την απευθείας αγορά υφιστάμενων μετοχών που κατείχαν μέλη της οικογενείας Συριανού από τη DAMMA HOLDINGS η νέα μετοχική σύνθεση της ΕΖΑ διαμορφώθηκε ως εξής:

66,1% Α. Συριανός και 33,9% DAMMA HOLDINGS.

Η DAMMA HOLDINGS θα συμμετέχει με δύο μέλη στο νέο 7μελές Δ.Σ. της εταιρείας και θα έχει βαρύνουσα συμμετοχή σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της ΕΖΑ.

Σύμβουλος της DAMMA HOLDINGS S.A. και με ουσιαστική συνεισφορά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η Core Capital Partners A.E.»

 

By