Πέμπτη, 2 Απριλίου, 2020

Στα σκαριά η υπερ-bad bank

Πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος για τη συγχώνευση όλων των bad bank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΑΤΕ και Proton bank.

-Του Νίκου Φιλιππίδη-

© FOSPHOTOS Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Πρόταση για τη δημιουργία αρχικά μίας μεγάλης bad bank, με τη μορφή εταιρείας διαχείρισης, η οποία θα αναλάβει την συγχώνευση όλων των bad bank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΑΤΕ και Proton bank έχει υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδας ο διεθνής συμβουλευτικός οίκος Bain. Ειδικότερα, προτείνει η συγχώνευση όλων των κακών τραπεζών ώστε οι εκκαθαριστές υπό ενιαίο σχήμα να αυξήσουν τις πιθανότητες ανάκτησης κεφαλαίων.

Όπως εξηγεί η Bain, στην έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της ΤτΕ, η πρόταση αυτή ενδεχόμενος να είναι και η πιο αποτελεσματική για την καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού θα διασφαλίζει την εναρμόνιση των ελληνικών στοιχείων ενεργητικού με τις διεθνείς πρακτικές με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες που έχουν σπάσει στα δύο, στο «κακό» κομμάτι έχουν μεταφερθεί τα προβληματικά δάνεια, και συγκεκριμένα τα στεγαστικά που είναι σε καθυστέρηση μέχρι 180 μέρες, καθώς τα καταναλωτικά, επιχειρηματικά και δάνεια προς δημόσιες επιχειρήσεις που είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 μέρες.

Οι εκκαθαριστές που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις «κακές τράπεζες» έχουν υποχρέωση εκ του νόμου να ρευστοποιήσουν την περιουσία. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να βγουν χιλιάδες κατοικίες, αγροτεμάχια και επαγγελματικά ακίνητα σε πλειστηριασμό.

Όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε σήμερα έκθεση που εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος (Bain & Company) με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η εξής:

«Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη σημερινή δομή των στοιχείων ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους εκκαθαριστές των επτά ελληνικών τραπεζών που τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Στη συνέχεια, η έκθεση εξετάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκκαθάρισης καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η έκθεση καταλήγει σε εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης όσο και στην ενδεχόμενη συγκρότηση μιας κεντρικής μονάδας για την ενιαία διαχείριση των ήδη υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον φορολογούμενο».
By