Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

Στην Delta Bank πουλήθηκε η θυγατρική της Eurobank στην Ουκρανία

Η Eurobank είχε μειώσει τους προηγούμενους μήνες την έκθεσή της θυγατρικής της σε τμήματα της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου σοβεί η κρίση με τους φιλορώσους αυτονομιστές, διευκολύνοντας την πώληση της

fosphotos.com | Alexandros Katsis
fosphotos.com | Alexandros Katsis

Με εταιρείες του ουκρανικού ομίλου Delta Bank υπέγραψε σύμβαση πώλησης της θυγατρικής της στην Ουκρανία «PJSC Universal Bank» και μεταβίβασης ουκρανικών στοιχείων ενεργητικού, η Eurobank, έναντι συνολικού τιμήματος 95 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Σημειώνεται ότι η Eurobank είχε μειώσει τους προηγούμενους μήνες την έκθεσή της θυγατρικής της σε τμήματα της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου σοβεί η κρίση με τους φιλορώσους αυτονομιστές, διευκολύνοντας την πώληση της.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο του ενεργητικού και των καταθέσεων της θυγατρικής στην Ουκρανία, Universal Bank ανέρχονταν σε 665 εκατομμύρια ευρώ και 285 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Η ουκρανική θυγατρική του ομίλου έχει χορηγήσει δάνεια 400 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ καλύπτονταν από τοπικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ από τη μητρική. Λόγω της επιδείνωσης της κρίσης το funding gap είχε τους τελευταίους μήνες διευρυνθεί.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή θα έχει αρνητική επίπτωση περίπου 5 μονάδων βάσης στον δείκτη Common Equity Tier 1 της Eurobank και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Η εταιρεία VTB Capital ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Baker & McKenzie – CIS, Limited ο νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή πώλησης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By