Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, 2020

ΤΑΙΠΕΔ: 27 προσφορές για 7 ακίνητα στην Πλάκα

Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών

diamerisma-akinita

Συνολικά 27 προσφορές για επτά ακίνητα στην Πλάκα υποβλήθηκαν κατά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού αξιοποίησης μέσω δικαιωμάτων επιφάνειας που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ.
Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών e-publicrealstate.gr και αφορά τα ακίνητα στις οδούς:

  • Θρασύλου 24 & Θέσπιδος & Επιμενίδου
  • Θέσπιδος 24
  • Ραγκαβά 3-5
  • Θέσπιδος 16
  • Ραγκαβά 7
  • Τριπόδων 32 & Ραγκαβά
  • Θέσπιδος 8 & Ραγκαβά 6

Κατόπιν ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την επιλογή των συμμετεχόντων και για τις τιμές εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για κάθε ακίνητο, με βάση την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση.

Επίσης, υπεβλήθησαν συνολικά 4 προσφορές για 4 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για τα ακίνητα στην Ουάσιγκτον, (750 τμ), στη Νέα Υόρκη (960 τμ), στην Πραιτόρια (400 τμ) και στο Βελιγράδι (1.237 τμ).

Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε νέα διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου στη Λιουμπλιάνα, για το οποίο δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση για την εγκυρότητα των προσφορών των υποψηφίων, μετά από εισήγηση των νομικών του συμβούλων και στη συνέχεια θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.

By