Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Τα αυστηρά κριτήρια για τις μεταγγραφές τριτοετών φοιτητών

Δυνατότητα μετεγγραφής ακόμη και σε τριτοετείς φοιτητές, με αυστηρά όμως εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, δίνει το υπουργείο Παιδείας με τη ρύθμιση για το νέο λύκειο.

fosphotos.com
fosphotos.com

Ακόμη και φοιτητές που εισήλθαν στο πανεπιστήμιο με τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2010-2011 μπορούν να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Βασικό κριτήριο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, όπως αυτό βεβαιώνεται με το εκκαθαριστικό της εφορίας.  Το ποσόν που αναγράφεται διαιρείται με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, συνυπολογιζόμενων και των προστατευόμενων μελών της. 

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθ. Φ 151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α” ή β΄ βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει 10 μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Τα κριτήρια κατάταξης των δικαιούχων ανά σχολή ή τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα εξής:

•Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, κατά αύξουσα κατανομή.

•Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθμ. Φ 151/122732/Β6 (Β” 1612/20100 υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α” ή β΄ βαθμού.

•Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών-εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.-διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

•Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημά της υπ΄ αριθ. Φ 151/122732/Β6 (Β” 1612/2010) υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α” ή β” βαθμού ή ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

•Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας.

•Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By