Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

Τα ξαναβάζουν με τους καπνιστές

Εγκύκλιο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή

kapnisma

Σε αυτήν επισημαίνεται η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων των αρμοδίων αρχών, καθώς και η ανάγκη πιστής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την διενέργεια των ελέγχων (σχετικά με τη σύσταση των κλιμακίων ελέγχου, τη σήμανση των χώρων, την καταγραφή των ελέγχων, την υποβολή των σχεδίων τακτικών – περιοδικών ελέγχων κλπ).

Οι έλεγχοι θα γίνονται από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, Λιμενική Αστυνομία, Αστυνομία, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By