Κυριακή, 12 Ιουλίου, 2020

Τροπολογία- ανάσα για τα ΕΑΒ

Στόχος της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

vouli-kolonesA

Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΑΒ να εισπράξει οφειλόμενα ποσά από το δημόσιο για να εξυπηρετήσει τρέχουσες συμβατικές της υποχρεώσεις, κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή.

Στόχος της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και επιβάλλεται για «λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος». Με την τροπολογία παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την αναδιάρθρωση της εταιρίας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «πάσης φύσεως απαιτήσεις της ΕΑΒ ΑΕ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς το Λιμενικό Σώμα, το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Γενική Δ/νση Εξοπλισμών, είτε σε εκτέλεση συμβάσεων πλαισίου, είτε ειδικότερων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού 80%».

Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής, ενώ η ΕΑΒ εξαιρείται μέχρι τις 31/12/14 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By