Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Φορέας διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων από το ΥΠΕΚΑ

Το οποίο θα μπορεί να διαρκέσει για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών

petrelaio

Την ίδρυση φορέα διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων προβλέπει νομοθετικό πλέγμα που έθεσε από σήμερα σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σημειώνεται ότι από την κοινοτική νομοθεσία επιβάλλεται η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων (αργού και προϊόντων), «προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού», για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία και με Προεδρικό Διάταγμα που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΚΦΔΑ ΑΕ) και με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου.

Υπόχρεοι για την τήρηση των αποθεμάτων είναι οι εισαγωγείς αργού και προϊόντων, καθώς και οι μεγάλοι καταναλωτές που εισάγουν καύσιμα για ίδια κατανάλωση. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται στον Φορέα έναντι ανταλλάγματος (ειδικού τέλους) που θα εισπράττεται κατά τον εκτελωνισμό των προϊόντων. Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνεται και υποχρεωτικά με καθοριζόμενη από το Δημόσιο αμοιβή.

Ο Φορέας, όπως ήδη προβλέπει η νομοθεσία (Νόμος 4123/2013 ), θα μπορεί επίσης να μεταβιβάζει τα καθήκοντα διαχείρισης των αποθεμάτων σε αντίστοιχο φορέα ή σε επιχειρήσεις άλλου κράτους- μέλους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By