Τρίτη, 7 Απριλίου, 2020

Άδειες διοικητικών υπαλλήλων με εκπαιδευτικό έργο

Πρώην εκπαιδευτικοί που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα

ekpaideytikoi

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας διοικητικοί υπάλληλοι – πρώην εκπαιδευτικοί που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα και διατέθηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου για τα έτη 2013-14 και 2014-15 δικαιούνται άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν1566/85 για όσο διάστημα προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο.

Ακόμη, από το έγγραφο, που παραθέτει η ΔΔΕ Φλώρινας, γνωστοποιείται ότι για όσο οι ανωτέρω υπάλληλοι παρέχουν διοικητικό έργο λαμβάνουν αναλογικά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3528/07 (αρθ.48, §2) άδεια, ήτοι 2 ημέρες ανά μήνα.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που ασκούν διοικητικό έργο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 δικαιούνται 8 ημέρες κανονική άδεια μέχρι το τέλος του έτους.

By