Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

Αλλάζει επωνυμία η Inform Π. Λύκος

Στην αλλαγή της επωνυμίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχωρά από τις 23 Ιανουαρίου η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

α. Την 18.11.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ«.

β. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 134836/24.12.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

γ. Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της την 20.01.2020 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 23.01.2020 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

By