Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2020

Alpha Bank: «Σε περαιτέρω πτώση οι τιμές πώλησης κατοικιών»

Αναλυτές της Alpha Bank εκτιμούν ότι η πτώση στις τιμές πώλησης κατοικιών θα συνεχιστεί

alpha-bank

Αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας διατυπώνουν την εκτίμηση ότι «η πτωτική τάση των τιμών των κατοικιών θα συνεχισθεί». Την ίδια στιγμή επισημαίνουν ότι «η ανάκαμψη των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνδέεται με την εξέλιξη του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την απασχόληση, την τραπεζική χρηματοδότηση και τη ζήτηση ακινήτων από το εξωτερικό».

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη, στην αγορά κατοικιών η μείωση των τιμών συνεχίσθηκε το 2015 με βραδύτερο ρυθμό.

Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 5,1% (σε τρέχουσες τιμές), έναντι πτώσης κατά 7,5% συνολικά το 2014. Επισημαίνεται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν σωρευτικά μειωθεί κατά 39,9% από το 2008 μέχρι το 2015. Oι τιμές των κατοικιών είναι εμφανώς υποτιμημένες, δοθέντος ότι κινούνται χαρακτηριστικά κάτω του μακροχρονίου μέσου όρου.

Ο αριθμός των συναλλαγών, σύμφωνα με εκτιμήσεις, που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του τραπεζικού δανεισμού είναι ασήμαντος, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) μειώθηκαν περαιτέρω κατά 23,9%, σε ετήσια βάση, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περί τις 13.000 στο τέλος του 2015, έναντι των 148.000 του 2007.

Σχετικά με την εξέλιξη των ενοικίων των διαμερισμάτων, στην ανάλυση αναφέρεται ότι παρατηρείται ότι από το πρώτο τρίμηνο του 2012 (107,7), όταν άρχισε η πτώση τους έως τέταρτο τρίμηνο του 2015 (81,8), σημειώθηκε σωρευτική πτώση των τιμών των ενοικίων κατά 20,4%. Οι τιμές των ενοικίων παρουσίασαν το 2015 μεταπτώσεις.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 2015 οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν πτώση κατά 5% ,σε ετήσια βάση, στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν με αισθητά βραδύτερο ρυθμό 4,2%, ύστερα αυξήθηκε ο αρνητικός ρυθμός στο 4,8% για να υποχωρήσει στο 3,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Η ζήτηση από το εξωτερικό δεν είχε κάποια αξιόλογη συμβολή στην επέκταση της αγοράς οικιστικών ακινήτων το 2015.

Συγκεκριμένα, η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων από το εξωτερικό υποχώρησε στα 185,8 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 250 εκατ. ευρώ το 2014.

Παρατηρείται, ωστόσο, ότι από τον Αύγουστο 2015 σημειώνεται συνεχής αύξηση σε μηνιαία βάση και σε αξιόλογο ύψος των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό για αγορές οικιστικών μονάδων (Δεκ. 2015: 20,6 εκατ. ευρώ, Αύγ. 2015: 5 εκατ. ευρώ).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By