Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, 2020

Εγκρίθηκε η επιστροφή της α” δόσης στους υπερθεματιστές στον διαγωνισμό φιάσκο των τηλεοπτικών αδειών

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία, η τροπολογία του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με την οποία τίθενται οι προϋποθέσεις επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν από τους υπερθεματιστές στον διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, μετά την ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η ρύθμιση, την οποία εισηγήθηκε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, αφορά στα ποσά που είχαν δοθεί από τους υπερθεματιστές του διαγωνισμού για τη χορήγηση αδειών παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για τη μετάδοση υψηλής ευκρίνειας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα ποσά τα οποία είναι επιστρεπτέα στους υπερθεματιστές της διενεργηθείσας διαδικασίας ως καταβληθέντα για την πρώτη δόση του τιμήματος παρακρατούνται ή συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως μόνο με ληξιπρόθεσμες, βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές, ή οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτό και δεν έχουν ανασταλεί. Παρακράτηση ή αυτεπάγγελτος συμψηφισμός με άλλου είδους οφειλές δεν επιτρέπεται.

Ποσά που μέχρι την έκδοση της ρύθμισης παρακρατήθηκαν ή συμψηφίστηκαν με ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτό και δεν έχουν ανασταλεί, δεν επιστρέφονται. Τα υπολειπόμενα ποσά -μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της εν λόγω ρύθμισης- καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ή συμψηφίστηκαν με οφειλές, που δεν τηρούν τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Για την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Προγράμματα ρύθμισης οφειλών, που αναβιώνουν συνεπεία της επιστροφής των ποσών του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται με αυτά