Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

Εθνική: Νέα εκπρόσωπος του Δημοσίου, η Αγγελική Σκανδαλιάρη

Η θητεία της νέας εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008

ethnikitrapeza

H Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποδοχής από τον υπουργό Οικονομικών της παραίτησης του κ. Αλέξανδρου Μακρίδη από τη θέση του εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ο υπουργός Οικονομικών αποφάσισε τον ορισμό της κ. Αγγελικής Σκανδαλιάρη ως εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου στο Δ.Σ.

Η θητεία της νέας εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα ορίσει στην επόμενη συνεδρίασή του τη νέα εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλους αυτού, τηρουμένων των διατάξεων του N.3723/2008, του Καταστατικού της τράπεζας και του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.

By