Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2020

Εθνική Τράπεζα: Εντός του Απριλίου η διάθεση ποσοστού της Finansbank

Μέσω της προσφοράς, η Finansbank, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, θα αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας

ethniki-trapeza-arxeio

Την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της, μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σε σχέση με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2015, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέσω της προσφοράς, η Finansbank, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, θα αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, διασφαλίζοντας τα κεφάλαια εκείνα που θα της επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα, μεταξύ άλλων, να:

α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ” ελάχιστο,
β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και
γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ” ελάχιστον.

H ETE με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, επίσης, αναμένει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αντλώντας ταυτόχρονα σημαντική ρευστότητα.

Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σε δηλώσεις του αναφέρει: «Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά».

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και τη διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της. Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής.Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.

Η προσφορά, θα αποτελείται από διεθνή διάθεση μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία.

Η προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

H προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.

By