Σάββατο, 30 Μαΐου, 2020

Eurobank: Καθαρά κέρδη 186 εκατ. ευρώ το 2017

Στα 186 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το 2017, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ προέρχονται από τις δραστηριότητες της τράπεζας στο εξωτερικό.

«Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τη Eurobank, καθώς πέτυχε τη βελτίωση των οργανικών της αποτελεσμάτων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και ρευστότητας και τη μείωση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) πέραν του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί», αναφέρει σχετικά ο κ. Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Όσον αφορά στα καθαρά έσοδα από τόκους, αυτά παρέμειναν στα επίπεδα του 2016 και συγκεκριμένα στα 1,5 δισ. ευρώ, καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από τον ELA αντιστάθμισε τα χαμηλότερα έσοδα από χορηγήσεις.

Συγκεκριμένα, η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 7,2 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2017 σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν κατά 28,4% και διαμορφώθηκαν σε 151 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% στα 1,9 δισ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σε επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), καθώς μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά 700 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους.

Αύξηση σημείωσαν οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου το 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 109,6%, από 117,6% το 2016.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By