Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 2020

Εξυπηρετούνται ομαλά οι υποχρεώσεις της Πήγασος προς τις τράπεζες

Απάντησε η Πήγασος Εκδοτική στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

pigasos.medium

Η Πήγασος Εκδοτική, σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 2998/29.07.2016 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί του ύψους των τρεχουσών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα, και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού, ενημερώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τρίτους, άξιες αναφοράς, προς δε τα πιστωτικά ιδρύματα και δυνάμει σχετικών συμφωνιών, οι πιστώσεις της εξυπηρετούνται ομαλώς.

(Visited 1 times, 1 visits today)