Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

H Deloitte θα κάνει την έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τις 20 Απριλίου.

fosphotos.com | Yiannis Koourtoglou
fosphotos.com | Yiannis Koourtoglou

Στην εταιρεία Deloitte Financial Advisory ανατέθηκε η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου στις τράπεζες για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, μαζί με την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τις 20 Απριλίου, ενώ η έκθεση θα δοθεί σε Κεντρική Τράπεζα, Υπουργό Οικονομικών και Τρόικα μέχρι τις 24 Απριλίου.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, την Παρασκευή, αναφέρεται ότι η ανάθεση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας και σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβε το Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέθεσε, βάσει όρων εντολής που συμφωνήθηκαν, την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες σε ανεξάρτητο οίκο και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προτίθεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, έχει αναθέσει στην ανεξάρτητη εταιρεία Deloitte Financial Advisory S.r.l., την πραγματοποίηση ελέγχου σε αριθμό κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.

Επίσης, αναφέρεται ότι η Deloitte Financial Advisory S.r.l. είναι συνδεμένο μέλος της Deloitte Italy S.p.A, ιταλική εταιρεία-μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2013 και είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της σύμφωνα με τους όρους εντολής, ενώ ο έλεγχος της Deloitte είναι υπό εξέλιξη.

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας παρατίθενται και οι βασικοί όροι εντολής του ανεξάρτητου οίκου. Όπως αναφέρεται, σκοπός της έρευνας της Moneyval, σε συνεργασία με τους διεθνείς εμπειρογνώμονες είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες.Μέχρι τις 20 Απριλίου αναμένεται ότι η Moneyval και ο ανεξάρτητος οίκος θα παρουσιάσουν προκαταρκτικά αποτελέσματα αναφορικά με τον βαθμό συμμόρφωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με το νομικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Moneyval, προστίθεται θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και ο ανεξάρτητος οίκος στην εφαρμογή των μέτρων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την παρεμπόδιση εγκληματιών από το να είναι δικαιούχοι καταθέσεων ή δανείων σε κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Προστίθεται, επίσης, ότι θα συμπεριληφθούν στον έλεγχο όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με συνολικές καταθέσεις άνω των 2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2012.

Ακόμη, αναφέρεται ότι λόγω χρονικών περιορισμών, ο έλεγχος δεν θα συμπεριλάβει την επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων που υπάρχουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για εντοπισμό ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατών (ML/TF).Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επισκόπηση της εφαρμογής, συμπληρώνεται, ενώ σε άλλο σημείο προστίθεται ότι τα ευρήματα δεν θα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και θα είναι διαθέσιμα μόνο στην Moneyval, τον ανεξάρτητο οίκο, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τους εταίρους του προγράμματος (Κομισιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Ακόμη, αναφέρεται ότι τα ευρήματα θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές διεργασίες της Moneyval, ενώ προστίθεται ότι ο οίκος θα παρουσιάσει μια έκθεση με συμπεράσματα τόσο για τη συμμόρφωση του χρηματοπιστωτικού τομέα συνολικά όσο και για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά.

Τέλος, αναφέρεται ότι οι εκθέσεις αυτές θα δοθούν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στον Υπουργό Οικονομικών και στην Τρόικα μέχρι τις 24 Απριλίου. Οι διεθνείς δανειστές θα υποβάλουν με τη σειρά τους έκθεση στο Eurogroup, βασισμένη στα ευρήματα των εκθέσεων της Moneyval και του ανεξάρτητου οίκου.

offsite.com.cy

 

By