Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2020

Housemarket: Πράσινο φως από έκτακτη ΓΣ για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της Housemarket παρελθουσών – μέχρι τη χρήση 2015 – χρήσεων, ενέκρινε η Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα.

Ειδικότερα, στην ΓΣ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 47.450.647 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 47.450.647, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση που ελήφθη με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης
Διανομή μερίσματος στους μετόχους από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας παρελθουσών – μέχρι τη χρήση 2015 – χρήσεων, τα οποία ανέρχονται κατά IFRS στο ποσό των 84.183.205,64 ευρώ και κατά ΕΛΠ στο ποσό των 56.044.690,13 ευρώ, ειδικότερα δε εισηγείται τη διανομή μερίσματος ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) από τα ως άνω κέρδη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει επίσης ότι η Εταιρεία έχει απόλυτη χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της, γεγονός που επιτρέπει την κατά τα άνω διανομή μικρού τιμήματος των αδιανέμητων κερδών της στους μετόχους.

Η Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

By