Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2020

Η ανακοίνωση της Αστήρ Παλάς για το «μπλόκο» του ΣτΕ

«H απόρριψη του σχεδίου έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης»

astir palas

Η Αστήρ Παλάς γνωστοποιεί ότι πληροφορήθηκε χθες τη δημοσίευση του με αριθμό 28/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο περατώθηκε η κανονιστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) αναφορικά με την έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως σημειώνει η εταιρία, «μελετά το εν λόγω Πρακτικό Επεξεργασίας, προκειμένου να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το ακριβές περιεχόμενό του. Πάντως, η απόρριψη του προαναφερθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης, υπό την οποία -μεταξύ άλλων- τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρίας μας από την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή Apollo Investment HoldCo, και συνακόλουθα τη ματαίωση και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μας της 11ης Νοεμβρίου 2014».

Συμπληρώνει δε ότι «οι συνέπειες της απόρριψης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επί της σύμβασης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρίας μας αφορούν στα συμβαλλόμενα στην εν λόγω σύμβαση μέρη, δηλαδή αφενός μεν την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ, αφετέρου δε το ΤΑΙΠΕΔ».

Η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις περιέλθουν σε γνώση της.

By