Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, 2020

Η Moody΄s προειδοποιεί για νέα υποβάθμιση

Λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών

Moodys Building

Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα, ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, όπως αναφέρει η Moody’s.

Ο οίκος αξιολόγησης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος να υπάρξει κάποιο ατύχημα και να επέλθει χρεοκοπία της Ελλάδας έχει αυξηθεί σημαντικά.

By