Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020

ΥΠΕΚΑ: Οριζόντια μείωση εισφορών σε χρήμα για τα εντός σχεδίου πόλης ακίνητα

Αύξηση των δόσεων, αλλά και δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου

spitia

Οριζόντια μείωση των εισφορών σε χρήμα για ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, αύξηση των δόσεων, αλλά και δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου, ακόμη και αν δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολο τους οι υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα, προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοίμασε και καταθέτει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Ταγαράς σε συνέντευξη τύπου «οι μηνιαίες δόσεις γίνονται 108, ενώ, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης από τα απαλλοτριωμένα οικόπεδα ως μορφή αποζημίωσης».

Ακόμη, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα απαλλοτριωμένα ακίνητα θα επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους όταν αυτά παραμένουν αναξιοποίητα για δεκαετίες, διότι δεν ήταν εφικτό οι δήμοι να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια για τις απαλλοτριώσεις λόγω οικονομικών δυσχερειών ή κωλυσιεργίας. Επιπλέον, «οι δήμοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους προς τους πολίτες ακόμα και με προσφορά σε γη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία», όπως ανέφερε ο κ. Ταγαράς, κάνοντας γνωστό ότι ακολουθεί σύντομα το νομοσχέδιο για την Τράπεζα Γης, καθώς στόχο αποτελεί να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα ως το 2020.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να αυξάνονται τα σχετικά ποσοστά, σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης οι υπολογιζόμενες εισφορές σε γη δεν καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίας έκπτωσης επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήμα, ίση με 20% για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα βάσει αντικειμενικών αξιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Επίσης, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η μετατροπή της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα σε προσφορά τμήματος της ιδιοκτησίας ίσης αξίας, καθώς και η αξιοποίηση και μεταβίβαση των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού της εισφοράς, εφόσον έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Ακόμα, με το σχέδιο νόμου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις κατ΄ εξαίρεση των προβλεπομένων σε ειδικά προεδρικά διατάγματα των περιοχών Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη και Πλάκας της Αθήνας καθώς πλέον, σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, «η χρήση ταυτίζεται με το κτίριο και όχι με το πρόσωπο».

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Πλάκας, παρέχεται η δυνατότητα εφεξής οι χρήσεις γης (εμπορικά καταστήματα, παραδοσιακές ταβέρνες, καφενεία κλπ) που προϋπήρχαν την 23.11.1982 εντός κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα και προϋφίστανται του χαρακτηρισμού, να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο μέλλον και να μεταβιβάζονται προς τρίτους.

Στην περιοχή των Εξαρχείων επέρχεται η δυνατότητα μεταβίβασης υφιστάμενων χρήσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου, εφόσον λειτουργούν με νόμιμη άδεια.

Τέλος, προτείνεται, χάριν της προαγωγής της εθνικής οικονομίας και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα, η συνέχιση της γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που είχαν εκχερσωθεί χωρίς άδεια μετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος και μέχρι την 7η Μαρτίου 2007, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές διατηρούν τη χρήση αυτή ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Το πρόστιμο κατά περίπτωση ανέρχεται πλέον στα 1000 ευρώ ανά στρέμμα με εφάπαξ καταβολή και με δυνατότητα δόσεων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By