Σάββατο, 25 Μαΐου, 2019

Εισαγγελικές αποφάσεις που ευνοούν τους… φοροφυγάδες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος από πρόσφατες εισαγγελικές αποφάσεις που ευνοούν φορολογούμενους, νομικά και φυσικά πρόσωπα, που έχουν υποπέσει σε μεγάλη φοροδιαφυγή.

Πρέπει να σημειωθεί πως η φορολογική διοίκηση έστειλε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος το 2017 περισσότερες από 2.000 υποθέσεις για οφειλέτες του Δημοσίου με βεβαιωμένα φορολογικά χρέη άνω των 3,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί από τους συγκεκριμένους φορολογούμενους κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Να σημειωθεί πως οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.

Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.

Εισαγγελικές «εκπλήξεις»

Το τελευταίο διάστημα η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με δυσάρεστες εκπλήξεις. Ειδικότερα, σε συγκεκριμένες υποθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εισαγγελείς προχώρησαν σε άρση της δέσμευσης ακινήτων που είχε επιβάλει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 500.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις των δικαστών εκδόθηκαν μετά από προσφυγή των φοροφυγάδων εντός δεκαημέρου από τη δέσμευση των ακινήτων τους. Το σκεπτικό των εισαγγελέων ήταν πως με διοικητική πράξη της Αρχής δεσμεύθηκε προσωπική περιουσία των φοροφυγάδων, κάτι που έκριναν ως μη σύννομο.

Όμως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά και ευκρινώς από το νόμο 3691/2008 που διέπει τη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλημα Χρήματος. Το άρθρο 46 του εν λόγω νόμου αναφέρει πως σε περίπτωση που το προϊόν της φοροδιαφυγής δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας.

Η ΑΑΔΕ ενημέρωσε για το θέμα τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και ζήτησε να ξεκαθαριστεί το περιεχόμενο του 3691/2008, ώστε να μην εκδίδονται ευνοϊκές αποφάσεις υπέρ φοροφυγάδων και σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.

By