Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2020

ΜIG: Κέρδος 43 εκατ. από την πώληση της Olympic Air

Το εν λόγω κέρδος θα απεικονιστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του 4ου τριμήνου

aegean-olympic800

Η «MARFIN ΙΝVESΤMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι το αποτέλεσμα της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Olympic Air ανέρχεται σε κέρδος 43εκ. ευρώ περίπου σε ενοποιημένη βάση.

Το εν λόγω κέρδος θα απεικονιστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του 4ου τριμήνου. Για την Εταιρεία, η εν λόγω πώληση δεν έχει καμία επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο 01.01.2013-30.09.2013, η επιβάρυνση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου από την ενοποίηση της Olympic Air ανέρχεται σε ζημίες 5εκ. ευρώ περίπου.

By