Σάββατο, 15 Αυγούστου, 2020

Οι ελληνικές ποικιλίες κρασιού πουλάνε στο εξωτερικό

Τα κρασιά Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ελληνικών οίνων τόσο σε όγκους όσο και σε αξία, με τους οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), να υπολείπονται, με τους ποικιλιακούς ωστόσο οίνους να «πιάνουν» τις υψηλότερες τιμές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ισχυρό χαρτί στις εξαγωγικές προσπάθειες και στη δημιουργία αξίας, αποτελούν μάλλον οι ελληνικές ποικιλίες και όχι τα ελληνικά ΠΟΠ τοπωνύμια, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει περαιτέρω αντικείμενο ανάλυσης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2016 και 2017 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ανάλυση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα ελληνικά στατιστικά του οίνου, από την ΚΕΟΣΟΕ. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ των εξαγωγών των κατηγοριών οίνου (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ.), αλλά και η μορφή τους (χύμα, εμφιαλωμένοι).

Όπως προκύπτει από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών οίνων οι οίνοι με ΠΟΠ αντιπροσωπεύουν το 2017 το 32,69% (2016: 34,86%) των συνολικών αποστολών οίνου της χώρας, οι οίνοι με ΠΓΕ το 38,90% (2016: 37,28%), οι ποικιλιακοί οίνοι το 3,08% (2016: 4,16%), οι άλλοι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ποικιλία το 24,83% (2016: 25,66%) και οι αποστολές γλευκών το 0,51% (2016: 1,91%).

Αν και όπως αναφέρεται, αποτε λεί ευχάριστη έκπληξη το ποσοστό των εξαγωγών οίνων με ΠΟΠ, αντίθετα εντύπωση προκαλεί η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής τους έναντι των κατηγοριών ΠΓΕ και ποικιλιακών, στα 2,95 € / kg καθαρού βάρους, όταν το ποσοστό των εμφιαλωμένων ΠΟΠ που εξάγονται ανέρχεται στο ύψος του 89,11%.

Οι οίνοι με ΠΓΕεξάγονται με υψηλότερη μέση τιμή από τους οίνους με ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,51 € / kg (2016: 3,48 € / kg), όταν σχεδόν το σύνολο τους εξάγεται σε εμφιαλωμένη μορφή (99,17%), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση τους σε αξία το 2017, έναντι του 2016 (+8,99%).

Υψηλότερη όλων είναι η μέση τιμή εξαγωγής των ποικιλιακών οίνων με 3,76 € / kg καθαρού βάρους (2016: 4,16 € / kg), ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της αξίας τους κατά 86,01% έναντι του 2016, με εντυπωσιακή επίσης αύξηση κατά 105,75% σε όγκο.

Αν και αντιπροσωπεύουν ¼ των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με μέση τιμή 1,59 € / kg (2016: 1,56 € / kg) και το δυσάρεστο,όπως αναφέρεται, είναι ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 8,07%. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

Οι εξαγωγές γλευκών αντιπροσωπεύουν μικρές αξίες και μικρές μέσες τιμές ανά kg (2017: 0,51 € / kg και 2016: 1,91 € / kg).

Συμπερασματικά τη μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές αποφέρουν οι οίνοι με ΠΓΕ, ακολουθούν υπολειπόμενοι κατά 5,5 εκ. € οι οίνοι ΠΟΠ (με σχεδόν ίδιες ποσότητες) και έπονται οι ποικιλιακοί οίνοι. Ακριβώς αντίστροφη είναι η κατάταξή τους, όσον αφορά την μέση τιμή στις διεθνείς συναλλαγές με τους ποικιλιακούς οίνους να εξάγονται με την υψηλότερη μέση τιμή (3,76 € / kg), να ακολουθούν οι οίνοι με ΠΓΕ (3,51 € / kg) και τέλος να κατατάσσονται τρίτοι οι οίνοι με ΠΟΠ (2,95 € / kg).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By