Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

Ολοκληρώνεται το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών

Τι επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

astinomia

Η κοινωνική διαβούλευση για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία, όπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι οι διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών βρίσκονται στo τελικό στάδιο του προγραμματισμού.

Μετά από τον πρώτο κύκλο των σχεδίων αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν νέες παρουσιάσεις κατά το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και 8 Δεκεμβρίου 2015, σε Τρίπολη, Πάτρα, Μυτιλήνη, Ρόδο, Ηράκλειο και Αττική, με την παρουσία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη. Στις παρουσιάσεις αυτές παραβρέθηκαν τοπικοί βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Παράλληλα, παρέστησαν ο προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, οι γενικοί επιθεωρητές Αστυνομίας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγοι Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας και Δημήτριος Σοφιός, καθώς επίσης ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, οι γενικοί περιφερειακοί αστυνομικοί διευθυντές, καθλώς και οι διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών, κατά περίπτωση.

Η κοινωνική διαβούλευση, όπως σημειώνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κρίθηκε ιδιαίτερα εποικοδομητική και συνέβαλε σημαντικά στην όλη διαδικασία, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν προτάσεις και να εισάγουν χρήσιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις, σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ετσι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, που αξιοποιούνται στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By