Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

ΟΛΠ: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2019

Αύξηση τζίρου 12,3% και καθαρών κερδών κατά 27% ανακοίνωσε για τη χρήση του 2019 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, προτείνοντας παράλληλα υψηλότερο μέρισμα κατά 27%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2019, ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ ανήλθε σε €149,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού €16,3 εκατ.

H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά €9,6 εκατ. Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού €2,4 εκατ. και €1,9 εκατ. αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε €47,6 εκατ. έναντι €42,3 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% σε €35,4 εκατ. έναντι €27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

Επίσης η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει €5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε €106,7 εκατ. έναντι €80,9 εκατ. το 2018. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,5388 από €0,4240 το 2018 (αύξηση 27 %).

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε:

«Το 2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά που αποδίδεται τόσο στο προσωπικό όσο και στη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. Το 2020, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη υλοποίησης του Master Plan.

Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκόμενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By