Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου, 2020

OPCW: «Καταστρέψαμε όλο τον εξοπλισμό για χημικά όπλα στη Συρία»

Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (OPCW)

OPCWH Συρία έχει καταστρέψει όλο τον εξοπλισμό που είχε για παραγωγή και μείξη χημικών όπλων, σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (OPCW), που επιβλέπει την εξουδετέρωση του χημικού οπλοστασίου.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του Οργανισμού στη Χάγη πλέον η Δαμασκός δεν έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει χημικά όπλα.

Το επόμενο στάδιο είναι η καταστροφή της τεράστιας ποσότητας νευροτοξικών παραγόντων που έχουν μέχρι τώρα κατασκευαστεί.

Νωρίτερα, το Reuters είχε επικαλεστεί γνώση εγγράφου του OΡCW με την ίδια αναφορά, σύμφωνα με το οποίο είχε εξουδετερωθεί ο εξοπλισμός από όλες τις συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που είχαν δηλωθεί ως σχετιζόμενες με το πρόγραμμα χημικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η επιθεωρήση έχει ολοκληρωθεί σε 21 από τις 23 εκγκαταστάσεις -τα μέσα των δύο εγκαταστάσεων που δεν επιθεωρήθηκαν, επειδή κρίθηκαν επικίνδυνες, είχαν προηγουμένως μεταφερθεί αλλού.

By