Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Παραπλανητικές οι διαφημίσεις της Viva Wallet

Ενώ η VIVA διαφημίζει μηδενικές προμήθειες δεν διευκρινίζει πως για να μηδενιστούν οι προμήθειες στις πληρωμές των πελατών με κάρτα μιας επιχείρησης θα πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει, να χρεώσει δηλαδή το ισόποσο στην εταιρική της κάρτα – Τι επισημαίνει η επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας που παρενέβη έπειτα από καταγγελίες των τραπεζών Alpha και Πειραιώς

Tροποποιήσεις στη διαφήμιση της VIVA WALLET POS & ΚΑΡΤΑ αποφάσισε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, μετά από προσφυγή των Αlpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς κρίνοντας ότι αναφορές που περιέχει η συγκεκριμένη τηλεοπτική διαφήμιση είναι ελλιπείς και ασαφείς και συνεπώς δημιουργούν σύγχυση στο κοινό. Η VIVA θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη συγκεκριμένη διαφήμιση για να μην δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα η VIVA διαφημίζει μηδενικές προμήθειες χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πως για να μηδενιστούν οι προμήθειες στις πληρωμές των πελατών με κάρτα μιας επιχείρησης θα πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει, να χρεώσει δηλαδή το ισόποσο στην εταιρική της κάρτα. Μόνον σε αυτήν περίπτωση μηδενίζεται η προμήθεια.

Συγκεκριμένα η απόφαση της Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας αναφέρει πως «κατόπιν των αιτήσεων ελέγχου που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες DDB / ALPHA BANK και THE NEWTONS LABORATORY / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και σε συνέχεια της Α 5411 / 09.08.2018 Απόφασής της, αξιολόγησε την από 14/08/2018 τροποποιημένη επικοινωνία VIVA WALLET POS & ΚΑΡΤΑ.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, συνεξέτασε τις 2 αιτήσεις ελέγχου λόγω συνάφειας, έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση και προέβη στην έκδοση κοινής απόφασης, για την αποφυγή επαναλήψεων και τυχόν παρερμηνειών.

Αρχικά σημειώνεται ότι αξιολογήθηκε μόνο η εγκληθείσα τροποποιημένη επικοινωνία διάρκειας 38’’ και όχι η διάρκειας 24’’, διότι αυτή έχει σταματήσει οριστικά να προβάλλεται, όπως δηλώθηκε από την πλευρά VIVA Υπηρεσίες Πληρωμών.

Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας «VIVA WALLET POS & ΚΑΡΤΑ» έχουν διαφοροποιηθεί, σε σχέση με εκείνους που ίσχυαν όταν εξετάσθηκε η αρχική επικοινωνία (στις 08.08.2018) και οι τροποποιημένοι ισχύοντες πλέον όροι αποτυπώνονται στο υπό κρίση τηλεοπτικό σποτ.

Εντούτοις, στο τηλεοπτικό αυτό παραλείπεται η αναφορά του όρου που προβλέπει ότι η προμήθεια μηδενίζεται (επιστρέφεται στο σύνολο της) για εκείνες τις συναλλαγές με το VIVA POS που αντιστοιχούν σε συνολικά ισόποσες χρεώσεις στη VIVA Company Debit Card (όπως αναφέρεται στην εταιρική ιστοσελίδα κι όπως εμφανιζόταν με super στο προηγούμενο τηλεοπτικό 07.08.2018 διάρκειας 37’’).

Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ο όρος αυτός (ισόποσες συναλλαγές χρέωσης της VIVA Company Debit Card με πιστώσεις στο POS) είναι το ίδιο – εάν όχι περισσότερο – σημαντικός από τους άλλους όρους που επικοινωνούνται λεκτικά και οπτικά στο τηλεοπτικό και θα έπρεπε να αναφέρεται με την ίδια επικοινωνιακή βαρύτητα, προκειμένου να υποστηριχθεί το απόλυτο και εμφατικό μήνυμα της μηδενικής προμήθειας.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι ισχυρισμοί «…και οι προμήθειες σου μηδενίζονται», «0% προμήθεια», θα πρέπει να συνοδεύονται ξεκάθαρα από τον παραπάνω όρο, καθώς η παράλειψη του καθιστά την υπό έλεγχο επικοινωνία ελλιπή, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σύγχυση και προσκρούει στα άρθρα 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε.

Αναφορικά με το super «ισχύει για κάρτες VISA και Mastercard πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι δεν αποδίδει με τρόπο σαφή και κατανοητό ότι η εν λόγω υπηρεσία ισχύει για κάρτες αφ’ ενός προσωπικές (και όχι εταιρικές) και αφ’ ετέρου εκδόσεως παρόχου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (κι όχι χωρών εκτός αυτής), μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή / και παραπλάνηση και προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός «Προσοχή…και δεν μεταφέρουν χρήματα στις τράπεζες» ενημερώνει το κοινό περιγράφοντας με εμφατικό τρόπο μία από τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας και δε συνιστά απαξιωτική αναφορά στο τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.Ζ του Κανονισμού, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η νέα τροποποίηση της επικοινωνίας VIVA WALLET POS & ΚΑΡΤΑ θα πρέπει να της υποβληθεί για έγκριση πριν την εμφάνιση της, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες και να διαπιστωθεί ότι έχει γίνει σωστή εφαρμογή της παρούσης. Η σχετική Απόφαση θα ληφθεί το αργότερο εντός 3 ημερών από την υποβολή της τροποποιημένης επικοινωνίας στο ΣΕΕ.

Η υπό έλεγχο επικοινωνία πρέπει να σταματήσει να προβάλλεται ως έχει άμεσα, εντός 1 ημέρας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By