Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2020

Παρατείνονται για ένα 6μηνο οι κανονιστικοί όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

 

skourletis

Τροπολογία με την οποία οι κανονιστικοί όροι Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έληξε ή καταγγέλθηκε, ισχύουν για ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό (σήμερα οι κανονιστικοί όροι ισχύουν για ένα τρίμηνο), κατάθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Παναγιώτης Σκουρλέτης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με την τροπολογία «επεκτείνεται η παράταση της κανονιστικής ισχύος της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στους έξι μήνες από τη λήξη της. Σε μια ούτως ή άλλως μεταβατική περίοδο επαναρρύθμισης του συνολικού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογικής αυτονομίας, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει επιπλέον χρόνο στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της χώρας να πραγματώσουν τον θεσμικό τους ρόλο ως των κοινωνικών παραγόντων που κατ΄ εξοχήν και κατά προτεραιότητα δύνανται να γνωρίζουν την υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα».

By