Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

Στη Βουλή τροπολογία για την ανατιμολόγηση των φαρμάκων

Τον επανακαθορισμό της τιμολόγησης των φαρμάκων προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε λίγες ώρες πριν την ψήφιση νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «μεταξύ άλλων προβλέπεται κατά την διαδικασία ανατιμολόγησης, σταδιακή αύξηση της τιμής των φαρμάκων αναφοράς μόνο κατά 10% κάθε φορά και με ανώτατο όριο τη χαμηλότερη τιμή της ευρωζώνης.

Επίσης με την ίδια τροπολογία αυξάνεται κατά 20 εκατ ευρώ το ανώτατο ύψος της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για το 2018 ενώ επιτρέπεται ο υπολογισμός του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ είτε ανα κάτοχο άδειας κυκλοφορίας είτε ανα φαρμακευτική εταιρεία κατ αναλογία του υπολογισμού clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By