Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020

Στην Ernst & Young έπεσε ο κλήρος για τον πλήρη έλεγχο της Folli Follie

Η ελεγκτική εταιρεία αναλαμβάνει να εξετάσει εάν οι κατηγορίες για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας ευσταθούν. 

Την Ernst & Young (ΕΥ) προσέλαβε η Folli Follie Group ως ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή που θα αναλάβει την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων μητρικής και ομίλου.

Στόχος της Folli Follie είναι να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του επενδυτικού QCM που αμφισβητεί βασικά οικονομικά μεγέθη και το εύρος του εμπορικού δικτύου του ελληνικού ομίλου.

Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας ανέθεσε στην ΕΥ τη διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου για τα οικονομικά στοιχεία του 2017.

Σημειώνεται πως για τη χρήση 2017, τον οικονομικό έλεγχο πραγματοποίησε η Ecovis – VNT Auditing, η οποία διορίστηκε για πρώτη φορά ως ορκωτός ελεγκτής με απόφαση της γ.σ. της εταιρείας τον Μάιο του 2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By