Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2020

Στο κυνήγι του διεθνούς λαθρεμπορίου χελιών η Ελλάδα

Πριν κάποιους μήνες οι ελληνικές Αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας χελιών διεθνούς εμβέλειας εντοπίζοντας φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκής επιχείρησης, που διοργανώθηκε από τη Europol σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας είχε εξαρθρωθεί κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις και το οποίο προχωρούσε σε παράνομη διακίνηση του προστατευόμενου είδους χελιών (Anguilla Anguilla) (υαλοχελών) από την Ισπανία στην Ελλάδα, τα οποία στη συνέχεια εξάγονταν παράνομα στην Κίνα.

Το ανωτέρω είδος χελιού απαγορεύεται να εξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (Διεθνής Σύμβαση CITES).

Ειδικότερα, τα χέλια αυτά αλιεύονταν ζωντανά στην Ισπανία λίγο μετά τη γέννησή τους. Στη συνέχεια, συγκεντρώνονταν από ισπανική εταιρεία, η οποία αποτελούσε το επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος και μεταφέρονταν με φορτηγό-ψυγείο μέσω Ιταλίας στην Ελλάδα προκειμένου να «ξεκουραστούν» και να οργανωθεί μέσω ελληνικών επιχειρήσεων η μετέπειτα παράνομη εξαγωγή τους στη Κίνα. Οι παραλήπτες στην Κίνα προέβαιναν στην εκτροφή – πάχυνσή τους, και στη συνέχεια τα πωλούσαν προς 1.500 περίπου ευρώ το κιλό, καθώς εκεί αποτελούν εκλεκτό έδεσμα.

Τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ και η υπόθεση αυτή αφορούσε τόσο σε φοροδιαφυγή, όσο και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεννόηση με το υπουργείο Περιβάλλον εξέδωσε απόφαση που ξεκαθαρίζει πως για όλο το 2018 απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξαγωγή από την Ελλάδα του προστατευόμενου είδους χελιών (Anguilla Anguilla). Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως παράνομα δίκτυα λαθρέμπορων συνεχίζουν τη διακίνηση υαλοχελών προς την Κίνα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By