Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Τα ακίνητα περνούν στα funds… υπό προϋποθέσεις

Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, προκειμένου να περιλαμβάνει, πέραν της δραστηριότητας που διαχείρισης των οφειλών, και τη δυνατότητα διαχείρισης ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • τα ακίνητα αυτά είχαν επιβαρυνθεί με προσημειώσεις ή υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και πλέον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εντολέα των εταιριών και
  • τα δάνεια και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των οποίων προσημειώθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα αυτά, τα διαχειρίζονται οι εταιρίες του νόμου αυτού κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον κύριο των απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, η διαχείριση περιλαμβάνει πράξεις διοίκησης ακινήτου, δηλαδή την εκμίσθωση του, τη συντήρησή του και την επίβλεψή του, οι οποίες θα πραγματοποιούνται, όπου αυτό είναι επιτρεπτό, για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου.

Επίσης, γίνονται πιο εύκολες οι διαδικασίες αδειοδότηση των εταιρειών διαχείρισης καθώς καταργείται η τριμελής Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί, από πλευράς εξοικονόμησης χρόνου, το έργο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας αρχής, στην αδειοδότηση των εταιριών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούνται να αναζητά επιπλέον πληροφορίες από τους αιτούντες άδειας στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ειδικής συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου, προκειμένου να εκφέρει κρίση για την καταλληλότητά του.

Επίσης οι εταιρίες διαχείρισης οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών κατά τον τρόπο που ήδη προβλέπεται και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες διαχείρισης, οφείλουν να εκκινούν τη διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας σε περίπτωση καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο, υποχρεούνται να επαναλάβουν την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης σε έντυπη μορφή αν έχει παρέλθει ένα έτος από την αποστολή της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By