Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, 2019

εργασιακές εγγυήσεις

Τη Δευτέρα η Lufthansa προχωρεί σε απεργία ζητώντας αύξηση αποδοχών για τους εργαζόμενους του προσωπικού εδάφους και εργασιακές εγγυήσεις.