Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020

εργασιακές εγγυήσεις

Τη Δευτέρα η Lufthansa προχωρεί σε απεργία ζητώντας αύξηση αποδοχών για τους εργαζόμενους του προσωπικού εδάφους και εργασιακές εγγυήσεις.