Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

Κώστας Παρασχάκης

Χορηγούσε αδιάκριτα πιστοποιητικά για την έκδοση αδειών οπλοφορίας σε μέλη της Χρυσής Αυγής