Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

μισθολογικά αιτήματα

Τη Δευτέρα η Lufthansa προχωρεί σε απεργία ζητώντας αύξηση αποδοχών για τους εργαζόμενους του προσωπικού εδάφους και εργασιακές εγγυήσεις.