Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2020

μοίραζε λεφτά

Η βλάβη του μηχανήματος αποτέλεσε δώρο θεού για κάποιους τυχερούς που έτυχε να βρεθούν στον "τόπο του εγκλήματος"