Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 2019

μοίραζε λεφτά

Η βλάβη του μηχανήματος αποτέλεσε δώρο θεού για κάποιους τυχερούς που έτυχε να βρεθούν στον "τόπο του εγκλήματος"