Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

ΟΙΕΑ

Η συνεργασία του Ιράν και της ΙΑΕΑ πραγματοποιείται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και την ομάδα 5+1, που έχει ως στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) έφθασαν στην ...