Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2020

προσχολική ηλικία

Το μικρότερο ποσοστό παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγία στην ΕΕ καταγράφεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat.

Ένα μάθημα ανάγνωσης μέσω της αφής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, που παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι κρυφτού, είναι μια νέα μέθοδος της νευροπαιδαγωγικής. Τα παιδιά που βρίσκονται σε προσχολικό στάδιο, μαθαίνουν να διαβάζουν με τα δάχτυλά τους. Πέρα από την όραση ...